Туслах цэс
Төв аймгийн Нэгдcэн эмнэлгийн товч танилцуулага
Төв аймгийн нэгдcэн эмнэлэг нь 1923 онд Лүн сумын “Өвөр долоод “ гэдэг газар бага эмчийн салбар нэртэйгээр байгуулагдаж улмаар 1942 онд зөвлөлтийн эмч нар ажилласнаар эх суурь нь тавигдан, 10 ортой эмнэлэг болон байгуулагдсан. Одоо тус эмнэлэг нь 10 тасаг, 6 албатай, их эмч 64, эмнэлгийн сувилагч, тусгай мэргэжилтэн 12...

2017-10-17 00:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
Сэлэнгэ аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн товч танилцуулага
Сэлэнгэ аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг нь нутаг дэвсгэрийн хүрээний 17 сум, 6 тосгоны 100 гаруй мянган хүн амд эрүүл мэндийн хоёрдогч шатлалын лавлагаат тулсамжыг үзүүлж байна. Нэгдсэн эмнэлэг 260 гаруй ажиллагсадтай үүнээс 57 их эмч, 114 дунд мэргэжилтэн, бусад 88 ажилтантай, эмчилгээний 12 тасаг, амбулаторийн 26 кабинет, үй...

2017-10-17 00:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
Сүхбаатар аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн товч танилцуулга
Сүхбаатар аймгийн Нэгдсэн Эмнэлэг нь Сүхбаатар аймгийн Баруун-Урт сумын 4-р багт байрладаг. 2011 оны 11 сарын байдлаар Нэгдсэн эмнэлэг нь 155 ортой, 15 тасагтай, амбулаторийн 28 кабинеттай ажиллаж байна. Томуугийн харуулдан тандалтын нэгж нь аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн даргын 2009 оны 10 сарын 21-ний өдрийн 175 тоот туша...

2017-10-17 00:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
Өмнөговь аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн товч танилцуулга
Өмнөговь аймгийн БОЭТ нь Даланзадгад сумын 3-р багт байрладаг. Томуугийн харуулдан тандалтын нэгжид ЭМ-ийн сайдын 2009 оны 10 сарын 6-ний өдрийн “Томуугийн харуулдан тандалтыг эрчимжүүлэх тухай” ¹ 323 тоот тушаал, Өмнөговь аймгийн ЭМГ-ын даргын 2009 оны 10 сарын 20-ны өдрийн “Томуугийн идэвхитэй тандалт хариуцах нэгж б...

2017-10-17 00:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
Завхан аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн товч танилцуулага
Завхан Нэгдсэн эмнэлэг нь анх 1929 онд байгуулагдсан. Улиастай сум Жинст багт байрладаг. Одоо тус эмнэлэг нь нийт 261 ажиллагсадтай. Их эмч 44, сувилагч мэргэжилтэн 123 ажиллаж байна. Нийт 200 ортой 17 тасаг нэгжтэй, амбулаторт 18 кабинет ажиллаж байна. Амбулаторт өдөрт дунджаар 210 хүнд тусламж үйлчилгээ үзүүлдэг. Ста...

2017-10-17 00:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
Дундговь аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн товч танилцуулга
Хувьсгалт тэмцлийн ахмад зүтгэлтэн, Эрүүлийг хамгаалахын гавъяат ажилтан Гүржавын Тувааны нэрэмжит аймгийн нэгдсэн эмнэлэг нь 1942 онд байгуулагдсан. Төвийн болон 15 сумын хүн амд нарийн мэргэжлийн тусламж, мэргэжил арга зүйн зөвөлгөө өгөх үйл ажиллагаа явуулдаг. Нийт 194 ажилтантай. Үүнээс их эмч 41, тусгай мэргэжилтэ...

2017-10-17 00:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
Дорноговь аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн товч танилцуулага
Дорноговь аймгийн Нэгдсэн Эмнэлэг нь Дорноговь аймгийн, Сайншанд сумын 2-р багт байрладаг. Томуугийн харуулдан тандалтын нэгжид ЭМ-ийн сайдын 2006 оны 253 тоот тушаалаар ажиллаж эхэлсэн. Нэгдсэн эмнэлэг нь 2010 оны 12-р сарын 1-ны байдлаар 180 ажилтантай, 140 ортой 9 тасагтай, өдөрт 280 хүнд үйлчлэх хүчин чадалтай амб...

2017-10-17 00:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
Дархан-Уул аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн товч танилцуулга
Дархан-Уул аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг нь Дархан-Уул 45051, Дархан сумын 13-р багт байрладаг.Томуугийн харуулдан тандалтын нэгжид Эрүүл мэндийн сайдын 2006 оны 253 тоот тушаалаар ажиллаж эхэлсэн. Нэгдсэн эмнэлгийн даргын 2006 оны 11 сарын 10 ны 191 тоот тушаалаар 11 хүний бүрэлдэхүүнтэй томуугийн тандалтын баг ажиллаж байн...

2017-10-17 00:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
Говь-сүмбэр аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн танилцуулга
УБТЗ-н Чойр Нэгдсэн эмнэлэг нь 1956 оны 10-р сард амбулатори, стационари гэсэн 2 хэсэгтэй байгуулагдсан. Одоо долоон их эмч ажиллаж буйгаас дотрын дөрөв, хүүхдийн их эмч нэг, ерөнхий мэргэжлийн хоёр, сувилагч 7, бага эмч 11 туслах ажилтан 4 ажиллаж байна. Говьсүмбэр аймгийн сүмбэр сумын 1-р багийн 763 өрхийн 3814 хүн а...

2017-10-17 00:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
Говь-Алтай аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн товч танилцуулага
Говь-Алтай аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг нь Говь-Алтай аймгийн Ёсөнбулаг суманд байрладаг. Аймгийн нэгдсэн эмнэлэг нь 205 ортой, эмчилгээний 7 тасагтай, 23 амбулаторийн нэгж кабинеттэй. Нэгдсэн эмнэлэгт 52 их эмч, 148 дунд мэргэжилтэн, бусад 80 нийт 280 ажилтантай. Үүнээс зэрэгтэй эмч 28, сувилагч 42 нарийн мэргэжлийн эмч 48...

2017-10-17 00:00:00

Дэлгэрэнгүй ...