Туслах цэс
Баянзүрх дүүргийн “Эрүүл өрх” өрхийн эрүүл мэндийн төвийн товч танилцуулага
Баянзүрх дүүргийн “Эрүүл өрх” өрхийн эрүүл мэндийн төв нь Улаанбаатар 13344, БЗД-ийн 4-р хороо Жуковын музейн баруун талд байрладаг. “Томуу-томуу төст өвчний лабораторид суурилсан харуулдан тандалтын сүлжээг нэвтрүүлэх тухай” Монгол улсын Эрүүл мэндийн сайдын 2004 оны 11-р сарын 17-ны 241 тоот тушаалаар ажиллаж эхэлсэ...

2017-10-17 00:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
Баянзүрх дүүргийн “Насан-Урт” өрхийн эрүүл мэндийн төвийн товч танилцуул
Баянзүрх дүүргийн “Насан-Урт” өрхийн эрүүл мэндийн төв нь Улаанбаатар 15633, БЗД-ийн 16-р хороо Цэргийн их сургуулийн баруун талд байрладаг. “Томуу-томуу төст өвчний лабораторид суурилсан харуулдан тандалтын сүлжээг нэвтрүүлэх тухай ”Монгол улсын Эрүүл мэндийн сайдын 2004 оны 11-р сарын 17-ны 241 тоот тушаалаар ажилла...

2017-10-17 00:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
Баянзүрх дүүргийн “Амгалан-итгэхүй” өрхийн эрүүл мэндийн төв
Баянзүрх дүүргийн “Амгалан-итгэхүй” өрхийн эрүүл мэндийн төв нь Улаанбаатар 15112, БЗД-ийн 12-р хороо Жанжин клубын зүүн талд байрладаг. “Томуу-томуу төст өвчний лабораторид суурилсан харуулдан тандалтын сүлжээг нэвтрүүлэх тухай” Монгол улсын Эрүүл мэндийн сайдын 2004 оны 11-р сарын 17-ны 241 тоот тушаалаар ажиллаж эх...

2017-10-17 00:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
Ховд аймаг дахь БОЭТ-ийн товч танилцуулага
Ховд аймаг дахь БОЭТ нь 2001 оны 9 дүгээр сарын 5- ны өдрийн Монгол Улсын засгийн газрын 194- р тогтоолоор байгуулагдсан. Орон нутгийн болон харъяа аймгуудын зэргэлдээ сумдын 250 000 гаруй хүн амд нарийн болон төрөлжсөн нарийн мэргэжлийн тусламж үйлчилгээг хүртээмжтэй, чанартай хүргэх зорилго, зорилт тавьж ажиллаж ирлэ...

2017-10-17 00:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
Өвөрхангай аймаг дахь БОЭТ-ийн товч танилцуулага
Өвөрхангай аймаг дахь БОЭТ нь Өвөрхангай-62169, Арвайхээр сумын 5-р багт байрладаг. Томуугийн харуулдан тандалтын нэгжид ЭМ-ийн сайдын 2006 оны 253 тоот тушаалаар ажиллаж эхэлсэн. 2011 оны 1 сарын 12-ны байдлаар дотор, хүүхэд, мэс засал, эх барих эмэгтэйчүүд, захиргаа аж ахуйн, эм хангамж, хүнс хангамжийн зэрэг нийт 14...

2017-10-17 00:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
Орхон аймгийн БОЭТ-ийн товч танилцуулага
Орхон аймгийн БОЭТ нь 2011 онд захиргааны зөвлөл, эмнэлгийн тусламжийн алба, эмчилгээ чанарын хяналтын алба, хүний нөөцийн алба, эдийн засаг, санхүүгийн алба, эрдэм шинжилгээ сургалтын алба, статистик мэдээллийн алба, сувилахуйн алба зэрэг нийт 7 алба, стационарийн 13 тасаг, параклиникийн 11 тасагтай ажиллаж байна. Их ...

2017-10-17 00:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
Дорнод аймаг дахь Бүсийн оношлогоо эмчилгээний төвийн товч танилцуулга
2001 онд хөдөөгийн хүн амын эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулах зорилгоор Дорнод аймагт БОЭТ байгуулагдсан. Бүтэц зохион байгуулалтын хувьд эмнэлгийн тусламжийн алба, сувилахуйн алба, эдийн засаг санхүүгийн алба гэсэн үндсэн 3 албатай, мэс засал, дотор, халдварт, дүрс оношлогооны 4 клиниктэй...

2017-10-17 00:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
Хэнтий аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн товч танилцуулга
Хэнтий аймгийн Нэгдсэн Эмнэлэг нь Хэрлэн сумын 4-р багт байрладаг. Томуугийн харуулдан тандалтын нэгжид ЭМ-ийн сайдын 2009 оны 323 тоот тушаалаар ажиллаж эхэлсэн. Нэгдсэн эмнэлэг нь 2010 оны 12-р сарын 1-ны байдлаар 195 ортой 14 тасагтай, өдөрт 240 хүнд үйлчлэх хүчин чадалтай амбулаторийн 11 кабинет ажиллаж байна. ТХТН...

2017-10-17 00:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
Хөвсгөл аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн товч танилцуулага
Хөвсгөл аймгийн Нэгдсэн Эмнэлэг нь 8-р хороонд байрладаг. Томуугийн харуулдан тандалтын нэгжид ЭМ-ийн сайдын 2009 оны 10 сарын 6-ны өдрийн 323 тоот тушаалаар ажиллаж эхэлсэн. 2011 оны 2 сарын 22-ны байдлаар дотор, хүүхэд, мэс засал, мэдрэл, арьс, сэхээн амьдруулах эрчимд эмчилгээний тасаг, захиргаа, хангамж үйлчилгээни...

2017-10-17 00:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
Увс аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн товч танилцуулага
Увс аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг нь Улаангом сумын 3-р багт оршдог. Томуугийн харуулдан тандалтын нэгжид Эрүүл мэндийн сайдын 2006 оны 253 тоот тушаалаар ажиллаж эхэлсэн. Манай аймгийн нэгдсэн эмнэлэг нь 229 ортой, 15 тасагтай, амбулатороор 18 кабинет ажиллаж байна. 2011 оны эхний 7-р сарын байдлаар 5726 хүн эмчлэгдсэн, ста...

2017-10-17 00:00:00

Дэлгэрэнгүй ...