Туслах цэс
Баянзүрх дүүргийн нэгдсэн эмнэлэг
Эмнэлгийн нэр: "Баянзүрх" эмнэлэг ХХК Хаяг: Улаанбаатар-13341, Баянзүрх дүүргийн 22-р хороо Өлгийн гудамж Skype ID: bzd_emn Томуугийн харуулдан тандалтын нэгж(ТХТН)-ээр ажиллаж эхэлсэн огноо: 2006 он Хүчин чадал: 2012 оны 4-р сарын 6-ны байдлаар дотор, хүүхэд, яаралтай тусламжийн, параклиник, захиргаа аж...

2017-10-17 00:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
Багануур дүүргийн “Энх өрх” өрхийн эрүүл мэндийн төв
“Энх өрх” өрхийн эрүүл мэндийн төв нь Улаанбаатар 12000, Багануур дүүргийн 4-р хорооны цогцолбор байранд орсон. Монгол улсын Эрүүл мэндийн сайдын 2006 оны 253 тоот тушаалаар ТХТН-ээр ажиллаж эхэлсэн. “Томуугийн тандалтын сүлжээ байгуулах” төслийн шугамаар бичил хөргөгчөөр 2006 оноос хангагдсан. 2003 оноос ашигласан 3 ...

2017-10-17 00:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
Багануур дүүргийн “Ач элбэрэл” өрхийн эрүүл мэндийн төв
“Ач элбэрэл” өрхийн эрүүл мэндийн төв нь Улаанбаатар 12000, Багануур дүүргийн 5-р хороонд байрладаг. Монгол улсын Эрүүл мэндийн сайдын 2006 оны 253 тоот тушаалаар ТХТН-ээр ажиллаж эхэлсэн. “Томуугийн тандалтын сүлжээ байгуулах” төслийн шугамаар бичил хөргөгчөөр 2006 оноос хангагдсан. 6 компьютертай, интернэтэд холбо...

2017-10-17 00:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
Багануур дүүргийн “Биваангарид” өрхийн эрүүл мэндийн төв
“Биваангарид” өрхийн эрүүл мэндийн төв нь Улаанбаатар 12000, Багануур дүүргийн 3-р хороонд байрладаг. Монгол улсын Эрүүл мэндийн сайдын 2006 оны 253 тоот тушаалаар ТХТН-ээр ажиллаж эхэлсэн. “Томуугийн тандалтын сүлжээ байгуулах” төслийн шугамаар бичил хөргөгчөөр 2006 оноос хангагдсан. 2005 оноос ашигласан 5 компьютер...

2017-10-17 00:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
Налайх дүүргийн “Амь эрдэнэ” өрхийн эрүүл мэндийн төв
Налайх дүүргийн “Амь эрдэнэ” өрхийн эрүүл мэндийн төв нь Улаанбаатар-12790, Налайх дүүргийн 2-р хорооны байрладаг. Монгол улсын Эрүүл мэндийн сайдын ЭМС ын 2004 оны 11-р сарын 17- ны 241 тоот тушаалаар ТХТН-ээр ажиллаж эхэлсэн. “Томуугийн тандалтын сүлжээ байгуулах” төслийн шугамаар бичил хөргөгчөөр 2004 оноос хангагд...

2017-10-17 00:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
Сонгинохайрхан дүүргийн “ Энх-элбэрэл ” өрхийн эрүүл мэндийн төв
Сонгинохайрхан дүүргийн “Энх-элбэрэл” өрхийн эрүүл мэндийн төв нь Улаанбаатар 18010, Сонгинохайрхан дүүргийн 9-р хороо, Баруун баян улааны 529-д байрладаг. “Томуу-томуу төст өвчний лабораторид суурилсан харуулдан тандалтын сүлжээг нэвтрүүлэх тухай” Монгол улсын Эрүүл мэндийн сайдын 2004 оны 11-р сарын 17-ны 241 тоот ту...

2017-10-17 00:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
Сонгинохайрхан дүүргийн “Өнө-ачит” өрхийн эрүүл мэндийн төв
Сонгинохайрхан дүүргийн “Өнө-ачит” өрхийн эрүүл мэндийн төв нь Улаанбаатар 18031, Сонгинохайрхан дүүргийн 13-р хороо 8, 9-р байрны дунд байрладаг. “Томуу- томуу төст өвчний лабораторид суурилсан харуулдан тандалтын сүлжээг нэвтрүүлэх тухай” Монгол улсын Эрүүл мэндийн сайдын 2004 оны 11-р сарын 17-ны 241 тоот тушаала...

2017-10-17 00:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
Сонгинохайрхан дүүргийн “Буянт-Манал” өрхийн эрүүл мэндийн төв
Сонгинохайрхан дүүргийн “Буянт-Манал” өрхийн эрүүл мэндийн төв нь Улаанбаатар 18102, Сонгинохайрхан дүүргийн 1-р хороо, 42-р дунд сургуулийн баруун хойд талд байрладаг. “Томуу- томуу төст өвчний лабораторид суурилсан харуулдан тандалтын сүлжээг нэвтрүүлэх тухай” Монгол улсын Эрүүл мэндийн сайдын 2004 оны 11-р сарын 17-...

2017-10-17 00:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
Хан-Уул Дүүргийн 10-р хороо “АМИН ТУС” Өрхийн Эрүүл Мэндийн Төв
Хан-Уул Дүүргийн “АМИН ТУС” Өрхийн Эрүүл Мэндийн Төв нь Улаанбаатар 17110, ХУД-ийн 10 хороо Нисэхийн байрны ард байрладаг. Томуугийн харуулдан тандалтын нэгжид “Томуу – Томуу Төст Өвчний лабораторид суурилсан харуулдан тандалтын сүлжээг нэвтрүүлэх тухай” Монгол Улсын Эрүүл Мэндийн Сайдын 200” 2016 оны 11 сарын байдлаар...

2017-10-17 00:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
Хан-Уул дүүргийн ” Манал Үйлс” өрхийн эрүүл мэндийн төв
Хан-Уул дүүргийн ”Манал Үйлс” өрхийн эрүүл мэндийн төв нь Улаанбаатар 17110, ХУД-гийн 5-р хороо Яармагт байрладаг. Томуугийн харуулдан тандалтын нэгжид “Томуу-томуу төст өвчний лабораторид суурилсан харуулдан тандалтын сүлжээг нэвтрүүлэх тухай” Монгол улсын Эрүүл мэндийн сайдын 2004 оны 11-р сарын 17-ны 241 тоот тушаа...

2017-10-17 00:00:00

Дэлгэрэнгүй ...