ТХТН-үүдийн сургалт, семинарт тавигдсан илтгэлүүд

Томуугийн цартахлын бэлэн байдал : Томуугийн вирүсийн омог солилцох, вакцин хүртэх боломж болон бусад өгөөж, 
Dr. Жефри Партридж, ДЭМБ-ын Номхон Далайн Баруун Бүс 
үзэх

Томуугийн тандалтыг олон улсын хэмжээнд тогтвортой бэхжүүлэх АНУ-ын ӨХСТ-ийн зөвлөмж, 
Томас Родригиз, АНУ, ӨХСТ 
үзэх

Монгол улсад томуугийн тандалтыг тогтвортой хөгжүүлэх хөтөлбөр (ТТТХХ) боловсруулах асуудал, 
Академич П.Нямдаваа 
үзэх

ТХТН-үүдийн 2011 оны 7-р сар- 2012 оны 6-дугаар сард вирүс судлалын шинжилгээ, эпидемиологийн тандалтын ажлын үр дүн, 
Б.Дармаа, ХӨСҮТ 
үзэх

ТХТН-үүдийн 2011-2012 оны үйл ажиллагааг үнэлсэн дүн, 
Л.Энхбаатар, ТҮТ 
үзэх

Аудио хурал хийх журам, 
Л.Энхбаатар, ТҮТ 
үзэх

Толерант хязгаар олох Серфлингийн арга, 
Б.Ганцоож, ХӨСҮТ 
үзэх

 

НИЙТЭЛСЭН: 2012-09-28 00:00:00