МАНАЙ БАГИЙНХНЫ НИЙТЛҮҮЛСЭН ШИНЭ ӨГҮҮЛЛҮҮД

Энэ оны нэгдүгээр улиралд манай ТҮТ-ийн багийнхан Япон, Австралийн судлаачидтай хамтран нийтлүүлсэн гурван өгүүлэл олон улсын хөндлөнгийн хяналттай (peer-reviewed) сэтгүүлд хэвлэгдээд байна. Үүнд: 

  • A.Burmaa et al . (2012): Cumulative incidence of pandemic influenza A(H1N1)2009 by a community-based serological cohort study in Selenghe Province in Mongolia [Монгол улсын Сэлэнгэ аймагт A(H1N1)2009 томуугийн цартахлын нийлбэр тархалтыг өрхийн эмнэлэгт суурьласан ийлдэс судлалын кохорт аргаар судласан дүн], Influenza and other Respiratory Viruses, DOI:10.1111/j.1750-2659.2012.00334x;
  • N.Nukiwa-Souma et al . (2012): Influenza transmission in a community during a seasonal influenza A(H3N2) outbreak (2010-2011) in Mongolia: a community-based prospective cohort study [Улирлын томуугийн A(H3N2) вирүсээр сэдээгдсэн 2010-2011 оны дэгдэлтийн үед дамжин тархах механизмыг нь хамт олонд суурьласан кохортын аргаар судласан дүн], PLoS ONE, 7(3);e33046;
  • K.J.Bolton et al . (2012): Likely effectiveness of pharmaceutical and non-pharmaceutical interventions for mitigating influenza virus transmission in Mongolia [Томуугийн вирүсийн дамжин тархалтыг эмийн ба эмийн бус аргаар сааруулахаар цартахлын үед Монгол улсад авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний үр дүнг загварчлалын аргаар судласан нь], Bull.WHO, 90:264-271; doi:10.2471/BLT.11.093419;

  Өгүүллийн зохиогчийн нэр дээр дарж дээрхи өгүүллүүдийг бүрэн эхээр нь үзэж болно.

НИЙТЭЛСЭН: 2012-10-17 15:32:21