Судалгаа шинжилгээ
“Томуугийн тандалтын тогтвортой хөгжлийн төлөвлөгөө” боловсруулах II зөвлөлгөөнд тавигдсан илтгэлүүд
“Томуугийн тандалтын тогтвортой хөгжлийн төлөвлөгөө” боловсруулах II зөвлөлгөөнд тавигдсан илтгэлүүд - Дэлхий дахинд чадавхийг бүрдүүлэх: Томуугийг цартахлын бэлэн байдал ба хяналтын гарын авлага, Tomas Rodriguez, АНУ-ын ӨХСТ ...

2010-10-17 15:12:10

Дэлгэрэнгүй ...
ТОМУУГИЙН ОЛОН УЛСЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН ТОГТВОРТОЙ БАЙДЛЫН ГАРЫН АВЛАГА
...

2010-10-17 15:11:27

Дэлгэрэнгүй ...
The Trend of Transitional Age Structure Underestimates Influenza Excess Mortality in Mongolia
2009 оны 2 дугаар сарын 19-22-ны өдрүүдэд Тайланд улсын Бангкок хотноо зохиогдох “Вирүсийн шалтгаантай амьсгалын замын халдварын асуудал” сэдэвт Олон Улсын XI Симпозиумд тавигдаж буй ханын илтгэл ...

2010-10-17 15:02:05

Дэлгэрэнгүй ...
Вирүст халдварын эмчилгээний зарчим
Вирүст халдварын цочмог шатны эмчилгээ нь аливаа халдварт өвчний үеийнхтэй адил: 1) шалтгааны буюу вирүсийн эсрэг (этиотроп), 2) эмгэг жамын (патогенезийн) эмчилгээ гэсэн хоёр үндсэн хэсгээс бүрдэл болдог....

2009-11-17 15:21:55

Дэлгэрэнгүй ...
Тромбоцитопени дагалдсан халтай чичрэгт хамшинж(ТХЧХ)-ийн тухай дахин
Тромбоцитопени дагалдсан халтай чичрэгт хамшинж(ТХЧХ)-ийн тухай дахин - Severe Fever and ThrombocytopeniaSyndrome (SFTS)Clinical Programme (2010)...

2009-10-17 15:26:19

Дэлгэрэнгүй ...
Халдварт өвчний хяналтын лавлах (18 дахь хэвлэлийн Монгол орчуулга)
Халдварт өвчний хяналтын лавлах (18 дахь хэвлэлийн Монгол орчуулга) ...

2009-10-17 15:23:06

Дэлгэрэнгүй ...
Шувууны томуу
...

2009-10-17 15:21:11

Дэлгэрэнгүй ...
Вирүс судлалын үндэсний бага хуралд тавигдсан ханын илтгэлүүд
Вирүс судлалын үндэсний бага хуралд тавигдсан ханын илтгэлүүд ...

2009-10-17 15:20:39

Дэлгэрэнгүй ...
“Шувууны томуугийн A(H7N9) халдварын лабораторийн оношлогоо” сэдэвт сургалтанд тавигдсан илтгэлүүд
“Шувууны томуугийн A(H7N9) халдварын лабораторийн оношлогоо” сэдэвт сургалтанд тавигдсан илтгэлүүд - Шувууны томуугийн A(H7N9) вирүсийн хувьсал, хүний өвчлөлийн дэгдэлт, Академич П. Нямдаваа ...

2009-10-17 15:12:41

Дэлгэрэнгүй ...
ANNUAL REPORT: 2007/2008
...

2009-10-17 15:02:45

Дэлгэрэнгүй ...