Судалгаа шинжилгээ
МАНАЙ БАГИЙНХНЫ НИЙТЛҮҮЛСЭН ШИНЭ ӨГҮҮЛЛҮҮД
Энэ оны нэгдүгээр улиралд манай ТҮТ-ийн багийнхан Япон, Австралийн судлаачидтай хамтран нийтлүүлсэн гурван өгүүлэл олон улсын хөндлөнгийн хяналттай (peer-reviewed) сэтгүүлд хэвлэгдээд байна...

2012-10-17 15:32:21

Дэлгэрэнгүй ...
МАНАЙ БАГИЙНХНЫ 2012 ОНЫ ГУРАВ БА ДӨРӨВДҮГЭЭР УЛИРАЛД НИЙТЛҮҮЛСЭН ШИНЭ ӨГҮҮЛЛҮҮД
Энэ оны гурав-, дөрөвдүгээр улиралд манай багийнханы нийтлүүлсэн хоёр өгүүлэл олон улсын хөндлөнгийн хяналттай (peer-reviewed) сэтгүүлд хэвлэгдээд байна....

2012-10-17 15:10:53

Дэлгэрэнгүй ...
ТХТН-үүдийн сургалт, семинарт тавигдсан илтгэлүүд
...

2012-09-28 00:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
Томуугийн цартахлын бэлэн байдлыг үнэлэх зөвлөлгөөн уулзалт, ярилцлаганд тавигдсан илтгэлүүд
Томуугийн цартахлын бэлэн байдлыг үнэлэх зөвлөлгөөн уулзалт, ярилцлаганд тавигдсан илтгэлүүд ...

2012-09-28 00:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
МАНАЙ БАГИЙНХНЫ 2012 ОНЫ ХОЁРДУГААР УЛИРАЛД НИЙТЛҮҮЛСЭН ШИНЭ ӨГҮҮЛЛҮҮД
Энэ оны хоёрдугаар улиралд манай ТҮТ-ийн багийнхан Япон, Австралийн судлаачидтай хамтран нийтлүүлсэн хоёр өгүүлэл олон улсын хөндлөнгийн хяналттай (peer-reviewed) сэтгүүлд хэвлэгдээд байна....

2012-07-29 00:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
“ТТӨ-ий өвчлөлийн толерант хязгаарын шинэчилсэн бодолт” сургалтанд тавигдсан илтгэлүүд
...

2012-05-21 00:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
Японы халдварт өвчин судлалын үндэсний хүрээлэнд тавьсан илтгэлүүд
...

2011-12-08 00:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
Томуугийн Харуулдан Тандалтын Нэгжүүдийн сургалт семинарт тавигдсан илтгэлүүд
...

2011-09-23 00:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
"Вирүс судлалын тулгамдсан асуудлууд"-13 дугаар бага хуралд тавигдсан илтгэлүүд
...

2011-09-17 15:30:07

Дэлгэрэнгүй ...
ТҮТ-үүдийн уулзалтанд тавигдсан илтгэлүүд
ДЭМБ-ын Номхон Далайн Баруун болон Зүүн-Өмнөд Азийн бүсээс томуугийн үндэсний тандалтыг цаашид бэхжүүлэх тухай төлөвлөгөөний төсөл ...

2011-06-30 00:00:00

Дэлгэрэнгүй ...