Судалгаа шинжилгээ
Вирүс судлалын тулгамдсан асуудлууд” Үндэсний 14 дүгээр бага хуралд тавигдсан илтгэлүүд
Вирүс судлалын тулгамдсан асуудлууд” Үндэсний 14 дүгээр бага хуралд тавигдсан илтгэлүүд 1 Хүний херпес вирүст халдварын судалгаа: Дэлхий дахинд ба Монгол улсад, П.Нямдаваа (Монголын Анагаах Ухааны Академи) ...

2015-10-17 15:08:48

Дэлгэрэнгүй ...
ANNUAL REPORT: 2013/2014
...

2014-12-17 15:08:01

Дэлгэрэнгүй ...
FINAL REPORT 2009-2014
...

2014-12-17 15:05:25

Дэлгэрэнгүй ...
Хүний херпес вирүст халдварын судалгаа: Дэлхий дахинд ба Монгол улсад, П.Нямдаваа (Монголын Анагаах Ухааны Академи)
Томуугийн харуулдан тандалтын нэгжүүдийн 3-р сургалт семинарт тавигдсан илтгэлүүд 1. Монгол улсад 2012/2013 оны томуугийн улирал дахь томуу, томуу төст өвчний эпидемиологи, үүсгэгчийн хөдлөл зүй, Б.Дармаа...

2014-10-17 15:09:52

Дэлгэрэнгүй ...
National Influenza Center, Mongolia: A Scope of work, current acivities and challenges
National Influenza Center, Mongolia: A Scope of work, current acivities and challenges ...

2014-10-17 15:00:50

Дэлгэрэнгүй ...
Options VIII-д тавигдсан ханын илтгэлүүд
Options VIII-д тавигдсан ханын илтгэлүүд ...

2013-10-17 15:15:55

Дэлгэрэнгүй ...
Options VIII Abstracts
...

2013-09-20 00:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
МАНАЙ БАГИЙНХНЫ НИЙТЛҮҮЛСЭН ШИНЭ ӨГҮҮЛЛҮҮД
Энэ оны нэгдүгээр улиралд манай ТҮТ-ийн багийнхан Япон, Австралийн судлаачидтай хамтран нийтлүүлсэн гурван өгүүлэл олон улсын хөндлөнгийн хяналттай (peer-reviewed) сэтгүүлд хэвлэгдээд байна...

2012-10-17 15:32:21

Дэлгэрэнгүй ...
МАНАЙ БАГИЙНХНЫ 2012 ОНЫ ГУРАВ БА ДӨРӨВДҮГЭЭР УЛИРАЛД НИЙТЛҮҮЛСЭН ШИНЭ ӨГҮҮЛЛҮҮД
Энэ оны гурав-, дөрөвдүгээр улиралд манай багийнханы нийтлүүлсэн хоёр өгүүлэл олон улсын хөндлөнгийн хяналттай (peer-reviewed) сэтгүүлд хэвлэгдээд байна....

2012-10-17 15:10:53

Дэлгэрэнгүй ...
ТХТН-үүдийн сургалт, семинарт тавигдсан илтгэлүүд
...

2012-09-28 00:00:00

Дэлгэрэнгүй ...