ТЦББ-ын бэлэн байдал, хариу арга хэмжээний төлөвлөлтөнд анхаарах зүйлс
Улаанбаатар хотын ТТЦ-ийн 2008 оны 4-р улирал, 2009 оны 1-р улирлын ажил дүгнэх семнарт тавигдсан илтгэл ТЦББ-ын бэлэн байдал, хариу арга хэмжээний төлөвлөлтөнд анхаарах зүйлс Б.Дармаа ХӨСҮТ, Вирүс судлалын лабораторийн эрхлэгч
НИЙТЭЛСЭН: 2009-06-08 00:00:00