ТЦББ-ын бэлэн байдал, хариу арга хэмжээний төлөвлөлтөнд анхаарах зүйлс

Улаанбаатар хотын ТТЦ-ийн 2008 оны 4-р улирал, 2009 оны 1-р улирлын ажил дүгнэх семнарт тавигдсан илтгэл

ТЦББ-ын бэлэн байдал, хариу арга хэмжээний төлөвлөлтөнд анхаарах зүйлс

Б.Дармаа
ХӨСҮТ, Вирүс судлалын лабораторийн эрхлэгч

Үзэх
pdf  

НИЙТЭЛСЭН: 2009-06-08 00:00:00