Томуугийн цартахлын бэлэн байдлыг үнэлэх зөвлөлгөөн уулзалт, ярилцлаганд тавигдсан илтгэлүүд

Томуугийн цартахлын бэлэн байдал: Томуугийн вирүсийн омог солилцох, вакцин хүртэх боломж болон бусад өгөөж, Dr. Жефри Партридж, ДЭМБ-ын Номхон Далайн Баруун Бүс 
МОНГОЛ   ENGLISH   

Томуугийн олон улсын тандалт: тогтвортой байдлыг хангах хөтөлбөр, Томас Родригес, АНУ-ын Өвчний Хяналт Сэргийлэлтийн Төв 
МОНГОЛ   ENGLISH   

Томуугийн цартахлын бэлэн байдал (ТЦББ)-ын өмнөх үнэлгээнүүдийн тухай танилцуулга, Академич П.Нямдаваа 
МОНГОЛ   ENGLISH 

НИЙТЭЛСЭН: 2012-02-28 00:00:00