Цартахлын бэлэн байдал
Томуугийн ЦТББ-ын Монгол улсын үндэсний төлөвлөгөөг үнэлсэн дүн
Томуугийн ЦТББ-ын Монгол улсын үндэсний төлөвлөгөөг үнэлсэн дүн Академич П.Нямдаваа, Монголын анагаах ухааны академийн ерөнхийлөгч, Халдварт өвчин судлалын үндэсний төвд суурьласан АНУ-Монгол улсын хамтарсан “Томуугийн тандалтын сүлжээ байгуулан хөгжүүлэх” төслийн зохицуулагч...

2009-01-27 00:00:00

Дэлгэрэнгүй ...